Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤU THẦU

Tên dự án Cải tạo TTHC quận Sơn Trà (CS 2)
Mục tiêu
Lĩnh vực Cơ sở hạ tầng
Loại dự án Không
Kinh phí 163.684.000
Tập tin đính kèm
Ngày bắt đầu 01/06/2015
Ngày kết thúc 06/01/2016
Loại hình tài trợ Không
Nhà tài trợ Nguồn vốn NS quận
Tình trạng Đã hoàn tất
Quay lại

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT