Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
101 Trường tiểu học Ngô Mây Giáo dục 27/07/2015 28/02/2017 5.614.839.000 Đã hoàn tất
102 Trường tiểu học Nguyễn Phan Vinh (CS 2) Giáo dục 24/10/2014 07/12/2015 2.799.883.000 Đã hoàn tất
103 Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh sơ sở 1 (khối hiệu bộ và lớp học) Giáo dục 12/04/2019 12/08/2019 12.000.000.000 Đã hoàn tất
104 Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh sơ sở 1 (khối hiệu bộ và lớp học) Giáo dục 12/04/2019 12/08/2019 12.000.000.000 Đã hoàn tất
105 Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương Giáo dục 12/07/2016 03/01/2017 108.000.000 Đã hoàn tất
106 Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương Giáo dục 12/07/2016 03/01/2017 108.000.000 Đã hoàn tất
107 Trường tiểu học Trần Quốc Toản (02 phòng học) Giáo dục 30/06/2015 26/12/2016 2.611.477.000 Đã hoàn tất
108 Xây dựng 08 phòng học Trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh - cơ sở 2 Giáo dục 01/08/2017 29/11/2017 1.403.000.000 Đã hoàn tất
109 Xây dựng bếp ăn mẫu bán trú tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự Cơ sở hạ tầng 01/01/2022 26/01/2022 74007000 Đã hoàn tất
110 Xây dựng phòng làm việc UBND quận Cơ sở hạ tầng 04/03/2019 29/11/2019 9.366.000.000 Đang triển khai

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT