Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
121 Đường nội bộ tổ 20A phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 10/10/2014 26/12/2016 55.386.000 Đã hoàn tất
122 Đường nội bộ tổ 24A1-24A2 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 22/10/2014 26/12/2016 166.635.000 Đã hoàn tất
123 Đường và mương thoát nước K148 Trương Định phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 12/02/2020 31/03/2020 216.196.000 Đã hoàn tất
124 Đường và mương thoát nước K30, K54, K56, K66 Lương Thế Vinh phường An Hải Đ Cơ sở hạ tầng 28/10/2016 20/12/2017 450.000.000 Đang triển khai
125 Đường và mương thoát nước K6/17 Lương Thế Vinh (cũ), K925/30, K1023, K1209 Cơ sở hạ tầng 28/10/2016 20/12/2017 738.150.000 Đang triển khai
126 Đường và mương thoát nước khu dân cư An Thị Cơ sở hạ tầng 02/07/2018 01/09/2018 950.000.000 Đã hoàn tất
127 Đường và mương thoát nước khu dân cư An Thị Cơ sở hạ tầng 02/07/2018 01/09/2018 950.000.000 Đã hoàn tất
128 Đường và mương thoát nước khu vực tổ 01 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 02/07/2018 31/08/2018 735.000.000 Đã hoàn tất
129 Đường và mương thoát nước kiệt đường Tô Hiến Thành và Thạch Lam Cơ sở hạ tầng 02/07/2018 01/09/2018 944.000.000 Đã hoàn tất
130 Đường và mương thoát nước kiệt đường Tô Hiến Thành và Thạch Lam Cơ sở hạ tầng 02/07/2018 01/09/2018 944.000.000 Đã hoàn tất

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT