Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
131 Đường và mương thoát nước kiệt đường Trần Quang Khải Cơ sở hạ tầng 06/07/2018 15/08/2018 434.000.000 Đã hoàn tất
132 Đường và mương thoát nước kiệt đường Trần Quang Khải Cơ sở hạ tầng 06/07/2018 15/08/2018 434.000.000 Đã hoàn tất
133 Đường và mương thoát nước kiệt, hẻm đường Phạm Cự Lượng, Lê Hữu Trác Cơ sở hạ tầng 30/10/2018 09/05/2019 628.000.000 Đã hoàn tất
134 Đường và Mương thoát nước liên tổ 5A, 5B, 5C phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 28/10/2016 20/12/2017 577.015.000 Đang triển khai
135 Đường và mương thoát nước phía sau Chùa Mỹ Khê Cơ sở hạ tầng 09/05/2019 18/06/2019 366.000.000 Đã hoàn tất
136 Đường và mương thoát nước tổ 01, 02 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 02/04/2019 23/04/2019 196.000.000 Đã hoàn tất
137 Đường và mương thoát nước tổ 05, 33 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 02/04/2019 17/04/2019 111.000.000 Đã hoàn tất
138 Đường và mương thoát nước tổ 12A, 24B4, K139 Lê Văn Thứ Cơ sở hạ tầng 23/07/2018 01/09/2018 319.000.000 Đã hoàn tất
139 Đường và mương thoát nước tổ 12A, 24B4, K139 Lê Văn Thứ Cơ sở hạ tầng 23/07/2018 01/09/2018 319.000.000 Đã hoàn tất
140 Đường và mương thoát nước tổ 20B, 28D, 28E, K142/H26 Lê Văn Thứ Cơ sở hạ tầng 02/07/2018 06/08/2018 452.000.000 Đã hoàn tất

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT