Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
141 Đường và mương thoát nước tổ 20B, 28D, 28E, K142/H26 Lê Văn Thứ Cơ sở hạ tầng 02/07/2018 06/08/2018 452.000.000 Đã hoàn tất
142 Đường và mương thoát nước tổ 53 phường An Hải Bắc Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 16/01/2017 347.899.259 Đã hoàn tất
143 Đường và mương thoát nước tổ 55, 58 phường An Hải Bắc Cơ sở hạ tầng 06/08/2018 04/11/2018 1.031.000.000 Đã hoàn tất
144 Đường và mương thoát nước tổ 55, 58 phường An Hải Bắc Cơ sở hạ tầng 06/08/2018 04/11/2018 1.031.000.000 Đã hoàn tất
145 Đường và mương thoát nước tổ 67 phường An Hải Bắc Cơ sở hạ tầng 20/08/2018 19/10/2018 623.000.000 Đã hoàn tất
146 Đường và mương thoát nước tổ 67 phường An Hải Bắc Cơ sở hạ tầng 20/08/2018 19/10/2018 623.000.000 Đã hoàn tất
147 Đường và mương thoát nước tổ 96, 99 phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 02/04/2019 26/04/2019 312.000.000 Đã hoàn tất

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT