Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
21 Ki ốt và tường rào phía nam chợ Hà Thân Dịch vụ 04/02/2015 22/09/2015 280.000.000 Đã hoàn tất
22 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Cơ sở hạ tầng 12/09/2018 14/09/2018 Khởi điểm: 26.541.000
23 Mở rộng trường tiểu học Tô Vĩnh Diện Giáo dục 04/07/2016 20/12/2016 125.000.000 Đã hoàn tất
24 Mở rộng trường tiểu học Tô Vĩnh Diện Giáo dục 04/07/2016 20/12/2016 125.000.000 Đã hoàn tất
25 Mua sắm bàn ghế học sinh năm 2019 Giáo dục 07/05/2019 09/05/2019 867.400.000 đồng
26 Mương thoát nước chống ngập úng khu vực tổ 25, 26 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 20/07/2018 19/08/2018 290.000.000 Đã hoàn tất
27 Mương thoát nước chống ngập úng khu vực tổ 25, 26 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 20/07/2018 19/08/2018 290.000.000 Đã hoàn tất
28 Mương thoát nước K115 Phó Đức Chính phường An Hải Bắc Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 19/01/2017 695.097.000 Đã hoàn tất
29 Mương thoát nước K230 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Đông Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 28/11/2016 339.487.000 Đã hoàn tất
30 Mương thoát nước kiệt đường Lâm Hoành phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 02/07/2018 31/08/2018 614.000.000 Đã hoàn tất

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT