Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
31 Mương thoát nước kiệt đường Lâm Hoành phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 02/07/2018 31/08/2018 614.000.000 Đã hoàn tất
32 Mương thoát nước Kiệt đường Trương Định và tổ 35C phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 16/01/2017 287.300.000 Đã hoàn tất
33 Mương thoát nước tổ 105,106,111,112 kiệt Lương Thế Vinh, K935/2 Ngô Quyền Cơ sở hạ tầng 30/09/2018 22/11/2018 937.000.000 Đã hoàn tất
34 Mương thoát nước tổ 105,106,111,112 kiệt Lương Thế Vinh, K935/2 Ngô Quyền Cơ sở hạ tầng 30/09/2018 22/11/2018 937.000.000 Đã hoàn tất
35 Mương thoát nước tổ 20A phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 22/10/2014 26/12/2016 144.107.000 Đã hoàn tất
36 Mương thoát nước tổ 24A1-24A2 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 22/10/2014 26/12/2016 288.951.000 Đã hoàn tất
37 Mương thoát nước tổ 29, K101B Lê Hữu Trác, đường và mương tổ 2G, 26, K10 Tô Cơ sở hạ tầng 28/10/2016 20/12/2017 879.175.000 Đang triển khai
38 Mương thoát nước tổ 30B phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 02/12/2016 264.413.000 Đã hoàn tất
39 Nâng cấp mặt đường và mương thoát nước K21 Trần Nhật Duật Cơ sở hạ tầng 04/03/2021 04/05/2021 1.083.321.000 đ Đang triển khai
40 Nâng cấp mặt đường và mương thoát nước K223, K233 Ngô Quyền phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 12/02/2020 12/03/2020 340.057.000 d Đã hoàn tất

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT