Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
41 Nâng cấp mặt đường và mương thoát nước K250 Nguyễn Công Trứ phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 04/03/2021 14/04/2021 563.435.000 đ Đã hoàn tất
42 Nâng cấp mặt đường và mương thoát nước K331 Ngô Quyền phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 12/02/2020 12/03/2020 333.242.000 đ Đã hoàn tất
43 Nâng cấp mương thoát nước tổ 5B, 6A phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 29/09/2015 08/04/2016 543.430.000 Đã hoàn tất
44 Nâng cấp đường và mương thoát nước tổ 10 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 02/04/2019 02/05/2019 400.000.000 Đã hoàn tất
45 Nền sân khu để xe Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Cơ sở hạ tầng 15/12/2021 25/12/2021 641144000 Đã hoàn tất
46 Nhà làm việc UBND phường An Hải Đông Cơ sở hạ tầng 13/08/2021 23/08/2021 102535000 Đã hoàn tất
47 Nhà làm việc UBND phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 07/02/2017 4.928.016.000 Đã hoàn tất
48 Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp khu vui chơi phường An Hải Đông Cơ sở hạ tầng 20/07/2018 18/09/2018 1.299.000.000 Đã hoàn tất
49 Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp khu vui chơi phường An Hải Đông Cơ sở hạ tầng 20/07/2018 18/09/2018 1.299.000.000 Đã hoàn tất
50 Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với Trạm dân phòng tại khu dân cư Mỹ Thạnh Cơ sở hạ tầng 22/08/2018 20/11/2018 1.250.000.000 Đã hoàn tất

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT