Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
51 Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với Trạm dân phòng tại khu dân cư Mỹ Thạnh Cơ sở hạ tầng 22/08/2018 20/11/2018 1.250.000.000 Đã hoàn tất
52 Nhà trú bão đa năng phường Nại Hiên Đông Cơ sở hạ tầng 12/03/2019 12/06/2019 300.000.000 Đã hoàn tất
53 Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Cơ sở hạ tầng 01/10/2021 31/12/2021 13185000 Đã hoàn tất
54 Sân nền UBND phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 25/06/2018 09/08/2018 437.000.000 Đã hoàn tất
55 Sân nền UBND phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 25/06/2018 09/08/2018 437.000.000 Đã hoàn tất
56 Sửa chữa chợ Mai Cơ sở hạ tầng 01/06/2021 16/06/2021 52269000 Đã hoàn tất
57 Sửa chữa Hội trường UBND quận và nhà xe Cơ sở hạ tầng 28/12/2018 31/12/2018 1.200.000.000 Đã hoàn tất
58 Sửa chữa Lăng Ông phường Mân Thái Văn hóa 20/11/2018 17/01/2019 300.000.000 Đã hoàn tất
59 Sửa chữa nhà làm việc UBND phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 25/06/2018 09/08/2018 491.000.000 Đã hoàn tất
60 Sửa chữa nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Văn hóa 26/06/2018 25/07/2018 650.000.000 Đã hoàn tất

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT