Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
71 Trạm dân phòng An Thuần, An Vĩnh phường An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 15/10/2018 29/11/2018 300.000.000 Đã hoàn tất
72 Trạm DP An Trung II, phường An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 20/10/2014 01/11/2016 370.075.000 Đã hoàn tất
73 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự UBND phường An Hải Bắc Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 04/01/2017 1.041.134.000 Đã hoàn tất
74 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự UBND phường An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 17/09/2015 06/10/2016 1.051.158.000 Đã hoàn tất
75 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự UBND phường An Hải Đông Cơ sở hạ tầng 28/10/2016 15/06/2017 1.075.199.000 Đã hoàn tất
76 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự UBND phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 04/01/2017 877.814.000 Đã hoàn tất
77 Trụ sở làm việc UBND phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 20/02/2019 20/06/2019 7.500.000.000 Đã hoàn tất
78 Trụ sở nhà làm việc UBND phường An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 01/06/2021 16/06/2021 10571304000 Đã hoàn tất
79 Trung tâm học tập cộng đồng thân thiện với trẻ Giáo dục 01/11/2017 26/01/2018 650.000.000 Đã hoàn tất
80 Trung tâm học tập cộng đồng thân thiện với trẻ Giáo dục 01/11/2017 26/01/2018 650.000.000 Đã hoàn tất

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT