Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Dự án, hạng mục đầu tư Dự án, hạng mục đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Cải tạo cảnh quan Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Sơn Trà Cơ sở hạ tầng 26/06/2018 26/07/2018 1.203.000.000 Đã hoàn tất
2 Cải tạo gạch nền lớp học và khu vệ sinh trường THCS Phan Bội Châu Giáo dục 27/08/2018 26/09/2018 836.000.000 Đã hoàn tất
3 Cải tạo gạch nền lớp học và khu vệ sinh trường THCS Phan Bội Châu Giáo dục 27/08/2018 26/09/2018 836.000.000 Đã hoàn tất
4 Cải tạo khối nhà làm việc khu A Trung tâm hành chính quận Cơ sở hạ tầng 08/02/2021 31/03/2021 1150000000 Đã hoàn tất
5 Cải tạo mương thoát nước, vỉa hè, thảm nhựa đường An Trung Đông Cơ sở hạ tầng 01/10/2021 31/12/2021 37666000 Đã hoàn tất
6 Cải tạo Nhà làm việc UBND phường An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 26/05/2015 16/03/2016 263.490.000 Đã hoàn tất
7 Cải tạo sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Văn hóa 15/04/2019 13/08/2019 5.000.000.000 Đã hoàn tất
8 Cải tạo TTHC quận Sơn Trà (CS 2) Cơ sở hạ tầng 01/06/2015 06/01/2016 163.684.000 Đã hoàn tất
9 Cải tạo vỉa hè và trồng cây xanh trước TTHC quận Cơ sở hạ tầng 22/04/2015 28/10/2015 219.606.000 Đã hoàn tất
10 Cải tạo, sơn sửa, thay thế thiết bị các phòng khối làm việc, hội trường TTH Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 19/01/2017 610.489.000 Đã hoàn tất
11 Cải tạo, sửa chữa vỉa hè đường An Trung 1 phƣờng An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 01/10/2021 31/12/2021 31937000 Đã hoàn tất
12 Cây xanh sân trước TTHC quận Sơn Trà Cơ sở hạ tầng 25/06/2021 05/07/2021 17126000 Đã hoàn tất
13 Công viên, vườn dạo khu dân cư An Cư 5, phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 08/06/2018 07/08/2018 378.385.000 Đã hoàn tất
14 Dịch vụ Sửa chữa tuyến đường 7,5m phía Nam khách sạn Grand Tourane 21/02/2022 21/02/2022 220345000
15 Giao thông, thoát nước KDC An Cư 4 (đoạn từ đường Ngô Quang Huy đến Trần Đì Cơ sở hạ tầng 10/10/2014 19/11/2015 1.245.835.000 Đã hoàn tất
16 Giao thông, thoát nước kiệt hẻm tổ 58,59 phường An Hải Bắc Cơ sở hạ tầng 10/10/2014 22/12/2015 1.062.047.000 Đã hoàn tất
17 gói thầu nâng cấp hệ thống mạng wifi quận Sơn Trà Cơ sở hạ tầng 07/12/2018 14/12/2018 152.000.000
18 Hệ thống PCCC trường THCS Lý Tự Trọng (CS 2) Giáo dục 31/10/2014 26/12/2016 908.687.000 Đã hoàn tất
19 Khối lớp học và khối hiệu bộ trường THCS Lý Tự Trọng gói thiết bị PCCC Cơ sở hạ tầng 05/02/2020 05/03/2020 302.803.000 Đã hoàn tất
20 Khối lớp học và khối hiệu bộ trường THCS Lý Tự Trọng gói xây lắp Cơ sở hạ tầng 05/02/2020 05/08/2020 11.380.384.000 đ Đã hoàn tất
21 Ki ốt và tường rào phía nam chợ Hà Thân Dịch vụ 04/02/2015 22/09/2015 280.000.000 Đã hoàn tất
22 Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Cơ sở hạ tầng 12/09/2018 14/09/2018 Khởi điểm: 26.541.000
23 Mở rộng trường tiểu học Tô Vĩnh Diện Giáo dục 04/07/2016 20/12/2016 125.000.000 Đã hoàn tất
24 Mở rộng trường tiểu học Tô Vĩnh Diện Giáo dục 04/07/2016 20/12/2016 125.000.000 Đã hoàn tất
25 Mua sắm bàn ghế học sinh năm 2019 Giáo dục 07/05/2019 09/05/2019 867.400.000 đồng
26 Mương thoát nước chống ngập úng khu vực tổ 25, 26 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 20/07/2018 19/08/2018 290.000.000 Đã hoàn tất
27 Mương thoát nước chống ngập úng khu vực tổ 25, 26 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 20/07/2018 19/08/2018 290.000.000 Đã hoàn tất
28 Mương thoát nước K115 Phó Đức Chính phường An Hải Bắc Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 19/01/2017 695.097.000 Đã hoàn tất
29 Mương thoát nước K230 Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Đông Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 28/11/2016 339.487.000 Đã hoàn tất
30 Mương thoát nước kiệt đường Lâm Hoành phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 02/07/2018 31/08/2018 614.000.000 Đã hoàn tất
31 Mương thoát nước kiệt đường Lâm Hoành phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 02/07/2018 31/08/2018 614.000.000 Đã hoàn tất
32 Mương thoát nước Kiệt đường Trương Định và tổ 35C phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 16/01/2017 287.300.000 Đã hoàn tất
33 Mương thoát nước tổ 105,106,111,112 kiệt Lương Thế Vinh, K935/2 Ngô Quyền Cơ sở hạ tầng 30/09/2018 22/11/2018 937.000.000 Đã hoàn tất
34 Mương thoát nước tổ 105,106,111,112 kiệt Lương Thế Vinh, K935/2 Ngô Quyền Cơ sở hạ tầng 30/09/2018 22/11/2018 937.000.000 Đã hoàn tất
35 Mương thoát nước tổ 20A phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 22/10/2014 26/12/2016 144.107.000 Đã hoàn tất
36 Mương thoát nước tổ 24A1-24A2 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 22/10/2014 26/12/2016 288.951.000 Đã hoàn tất
37 Mương thoát nước tổ 29, K101B Lê Hữu Trác, đường và mương tổ 2G, 26, K10 Tô Cơ sở hạ tầng 28/10/2016 20/12/2017 879.175.000 Đang triển khai
38 Mương thoát nước tổ 30B phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 02/12/2016 264.413.000 Đã hoàn tất
39 Nâng cấp mặt đường và mương thoát nước K21 Trần Nhật Duật Cơ sở hạ tầng 04/03/2021 04/05/2021 1.083.321.000 đ Đang triển khai
40 Nâng cấp mặt đường và mương thoát nước K223, K233 Ngô Quyền phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 12/02/2020 12/03/2020 340.057.000 d Đã hoàn tất
41 Nâng cấp mặt đường và mương thoát nước K250 Nguyễn Công Trứ phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 04/03/2021 14/04/2021 563.435.000 đ Đã hoàn tất
42 Nâng cấp mặt đường và mương thoát nước K331 Ngô Quyền phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 12/02/2020 12/03/2020 333.242.000 đ Đã hoàn tất
43 Nâng cấp mương thoát nước tổ 5B, 6A phường Thọ Quang Cơ sở hạ tầng 29/09/2015 08/04/2016 543.430.000 Đã hoàn tất
44 Nâng cấp đường và mương thoát nước tổ 10 phường Mân Thái Cơ sở hạ tầng 02/04/2019 02/05/2019 400.000.000 Đã hoàn tất
45 Nền sân khu để xe Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Cơ sở hạ tầng 15/12/2021 25/12/2021 641144000 Đã hoàn tất
46 Nhà làm việc UBND phường An Hải Đông Cơ sở hạ tầng 13/08/2021 23/08/2021 102535000 Đã hoàn tất
47 Nhà làm việc UBND phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 07/02/2017 4.928.016.000 Đã hoàn tất
48 Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp khu vui chơi phường An Hải Đông Cơ sở hạ tầng 20/07/2018 18/09/2018 1.299.000.000 Đã hoàn tất
49 Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp khu vui chơi phường An Hải Đông Cơ sở hạ tầng 20/07/2018 18/09/2018 1.299.000.000 Đã hoàn tất
50 Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với Trạm dân phòng tại khu dân cư Mỹ Thạnh Cơ sở hạ tầng 22/08/2018 20/11/2018 1.250.000.000 Đã hoàn tất
51 Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với Trạm dân phòng tại khu dân cư Mỹ Thạnh Cơ sở hạ tầng 22/08/2018 20/11/2018 1.250.000.000 Đã hoàn tất
52 Nhà trú bão đa năng phường Nại Hiên Đông Cơ sở hạ tầng 12/03/2019 12/06/2019 300.000.000 Đã hoàn tất
53 Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật Cơ sở hạ tầng 01/10/2021 31/12/2021 13185000 Đã hoàn tất
54 Sân nền UBND phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 25/06/2018 09/08/2018 437.000.000 Đã hoàn tất
55 Sân nền UBND phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 25/06/2018 09/08/2018 437.000.000 Đã hoàn tất
56 Sửa chữa chợ Mai Cơ sở hạ tầng 01/06/2021 16/06/2021 52269000 Đã hoàn tất
57 Sửa chữa Hội trường UBND quận và nhà xe Cơ sở hạ tầng 28/12/2018 31/12/2018 1.200.000.000 Đã hoàn tất
58 Sửa chữa Lăng Ông phường Mân Thái Văn hóa 20/11/2018 17/01/2019 300.000.000 Đã hoàn tất
59 Sửa chữa nhà làm việc UBND phường Phước Mỹ Cơ sở hạ tầng 25/06/2018 09/08/2018 491.000.000 Đã hoàn tất
60 Sửa chữa nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Văn hóa 26/06/2018 25/07/2018 650.000.000 Đã hoàn tất
61 Sửa chữa sân khấu hội trường nhà làm việc UBND phường Nại Hiên Đông Cơ sở hạ tầng 20/08/2018 18/11/2018 1.380.000.000 Đã hoàn tất
62 Sửa chữa vỉa hè khu vực trường THCS Phạm Ngọc Thạch (đường Nguyễn Sỹ Cố) Cơ sở hạ tầng 10/12/2021 20/12/2021 294130000 Đã hoàn tất
63 Sửa chữa Đình làng An Hải phường An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 29/10/2016 28/11/2017 666.000.000 Đã hoàn tất
64 Sửa chữa, lắp đặt biển báo lộ giới kiệt hẻm và biển báo cấm đỗ xe ô tô Cơ sở hạ tầng 21/02/2022 21/02/2022 339899000 Đã hoàn tất
65 Thanh lý chợ An Hải Bắc 22/04/2019 24/04/2019 9453000
66 Thay cửa khối nhà làm việc khu F tại TTHC quận Sơn Trà Cơ sở hạ tầng 01/10/2021 21/10/2021 480401000 Đã hoàn tất
67 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 28/11/2018 05/12/2018 45.000.000 Đã hoàn tất
68 Thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường Dịch vụ 01/04/2019 31/03/2022 57.273.000.000 đồng Đã hoàn tất
69 Thực hiện dịch vụ công ích vệ sinh môi trường Dịch vụ 01/04/2019 31/03/2022 57.273.000.000 đồng Đã hoàn tất
70 Trạm dân phòng An Thuần, An Vĩnh phường An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 15/10/2018 29/11/2018 300.000.000 Đã hoàn tất
71 Trạm dân phòng An Thuần, An Vĩnh phường An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 15/10/2018 29/11/2018 300.000.000 Đã hoàn tất
72 Trạm DP An Trung II, phường An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 20/10/2014 01/11/2016 370.075.000 Đã hoàn tất
73 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự UBND phường An Hải Bắc Cơ sở hạ tầng 30/10/2015 04/01/2017 1.041.134.000 Đã hoàn tất
74 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự UBND phường An Hải Tây Cơ sở hạ tầng 17/09/2015 06/10/2016 1.051.158.000 Đã hoàn tất
75 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự UBND phường An Hải Đông Cơ sở hạ tầng 28/10/2016 15/06/2017 1.075.199.000 Đã hoàn tất

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT