Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Sơn Trà: Triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng CP 27/04/2022

NGÂN HÀNG CSXH QUẬN SƠN TRÀ TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2022/QĐ-TTG NGÀY 4/4/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 26/04/2022

V/v kiểm tra hồ sơ liên quan điều kiện mở bán và nhận bàn giao căn hộ tại Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Duyên hải Miền Trung (Central Coas... 13/04/2022

Thông báo xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Anh Năm Dana 13/04/2022

V/v bãi bỏ một phần Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND thành phố 05/04/2022

Công an Đà Nẵng: Khuyến nghị người dân bảo vệ tài khoản cá nhân 04/04/2022

QĐ Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho PCT Nguyễn Hoàng Việt 21/03/2022

Một số quy định về xử lý vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo nghị định số 16/2022/nđ-cp ngày 28/01/2022 của chính phủ 14/03/2022

Sơn Trà: Triển khai một số nhiệm vụ trong công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2022 08/03/2022

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa... 03/03/2022

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT