Tìm kiếm
 

Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức 17/06/2019

Quy định mới về liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã 14/06/2019

Những điểm cần lưu ý khi thay đổi thông tin đăng ký thuế theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế 14/06/2019

Các đơn vị thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện chuyển sang sử dụng biên lai thu phí, lệ phí đặt in, tự in, hoặc điện tử 12/06/2019

Lợi ích của việc tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện 12/06/2019

UBND thành phố Đà Nẵng phân cấp thẩm quyền cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng 06/06/2019

10 Điểm lưu ý về hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP áp dụng từ ngày 01/11/2018 06/06/2019

Nghị định mới quy định về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 31/05/2019

Một số điểm cần lưu ý khi cơ sở lưu trú du lịch đi vào hoạt động 28/05/2019

Thông báo về việc Thu nợ Tiền sử dụng đất 27/05/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT