Tìm kiếm
 

Công văn triển khai Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp của UBND quận 23/07/2021

Công văn tuyên truyền Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 23/07/2021

Công văn bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành của UBND quận 23/07/2021

Thông tư số 06/2021/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 21/07/2021

Thông tư số 05/2021/TT-BXD về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng bộ xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành 21/07/2021

Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của UBND quận Sơn Trà 12/07/2021

Quyết định Công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa và Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn Thành... 02/07/2021

Nghị định số 38/2021/NĐ - CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo 02/07/2021

Quy định mới của UBND thành phố Đà Nẵng về quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và UBND phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/06/2021

Thông tư mới quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên... 15/06/2021

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT