Tìm kiếm
 

Thông tư mới hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các c... 11/01/2021

Nghị định mới quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần 11/01/2021

Đà Nẵng ban hành Kế hoạch công tác Thanh niên năm 2021 05/01/2021

Thông tư mới ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề n... 25/12/2020

Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Đà Nẵng 24/12/2020

Nghị định mới quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 14/12/2020

Nghị định mới quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 11/11/2020

GIỚI THIỆU NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỐ 38/2019/QH14 29/10/2020

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ 12/10/2020

Thông báo số 1644/TB-SNV ngày 30/9/2020 của Sở Ngoại vụ về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ thuộc Lĩnh vực chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãn... 07/10/2020

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT