Tìm kiếm
 

Quyết định triển khai Quyết định số 3649/QĐUBND ngày 12/11/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 17/11/2021

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận Hoàng Sơn Trà tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Tuần 25 17/06/2021

Cung cấp thông tin tài khoản đăng nhập đánh giá mức độ an toàn trên Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 16/06/2021

Kế hoạch tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã năm 2012 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan quản lý... 25/03/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Huỳnh Văn Hùng

Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT