Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn quận.

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 515-CV/QU Người ký
Ngày ban hành 05/12/2017 Ngày xuất bản 06/12/2017
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo điều hành Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Quận Cơ quan ban hành Ban Thường vụ Quận ủy
Nội dung

Ban Thường vụ Quận ủy vừa ban hành Công văn số 515-CV/QU ngày 05/12/2017 về việc tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn quận.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, người dân. Trên cơ đó, cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trên lĩnh vực trật tự đô thị, an toàn lao động trong thời gian vừa qua; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các thủ tục về đầu tư xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức của tổ chức, doanh nghiệp và người dân về tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, xem đây là nếp sống văn hóa, văn minh trong thực hiện các quy định của pháp luật, đồng thời các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong hệ thống quản lý nhà nước đảm bảo thực hiện đúng chức năng, vai trò, thẩm quyền trong thực thi nhiệm vụ; chú trọng công tác định hướng dư luận, xử lý kịp thời những thông tin phản ánh sai lệch, suy diễn, gây phản ứng tiêu cực…

 

Ban Thường vụ Quận ủy cũng đề nghị, yêu cầu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể CT-XH cùng các ban, ngành liên quan và các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện có hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng theo phân cấp, phân quyền; đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua hằng năm.

 

VPQU

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. V/v triển khai các văn bản công bộ bộ thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết
  2. V/v thực hiện Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, Kiến nghị cử tri
  3. V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo UBND thành phố giao
  4. Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
  5. Quyết định 38/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT