Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn triển khai Công văn số 2494/UBND-VHXH ngày 15/4/2020 của UBND thành phố

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 835/UBND-VP Người ký
Ngày ban hành 16/04/2020 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Quận Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: trien khai 2494 tiep tuc ct 16.signed.signed.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định về việc củng cố lại Ban Quản lý Chương trình Vùng đô thị Sơn Trà
  2. Công văn tham gia gian hàng tại " Lễ hội Mì"
  3. Phiếu chuyển số 2531/PC-VP ngày 13/08/2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuyển Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin đối ngoại phần xây dựng biên giới hòa bình,hữu nghị, hợp tác và phát triển
  4. Công văn 2662/BTGTU ngày 11/08/2020 của Ban Tuyên Giáo Thành ủy về tuyên tuyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
  5. Kế hoạch số 4833/KH-UBND ngày 23/07/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT