Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Công văn số 1593/UBND-PGDĐT ngày 30/7/2020 v/v đảm bảo tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 1593/UBND-PGDĐT Người ký
Ngày ban hành 30/07/2020 Ngày xuất bản 30/07/2020
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Giáo dục Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Quận Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 1593.UBND.PGD_T.signed.signed.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Công văn số 3072/VP-VHXH ngày 18/9/2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và UBND thành phố về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
  2. Quyết định số 1312/QĐ-BTTTT ngày 03/08/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg của TTCP về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT