Tìm kiếm
 
Nội dung chưa được xuất bản

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn số 82-HD/BTGTU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 82-HD/BTGTU Người ký
Ngày ban hành 10/08/2020 Ngày xuất bản 31/08/2020
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Phòng chống thiên tai Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 82-HD-BTGTU.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Công văn số 4746/UBND-KTTC ngày 20/07/2020 về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 296, Fax: (84 236) 3553 139

Email: quansontra@danang.gov.vn

 

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT