Tìm kiếm
 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 25/2018/NĐ-CP Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 28/02/2018 Ngày xuất bản 28/02/2018
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Tuyên truyền pháp luật Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Trung ương Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Nội dung

Nghị định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Nghi dinh 25_2018_ND-CP sua doi bo sung ND 60 ve hoat dong in.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
  2. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
  3. Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND quận Sơn Trà bãi bỏ Quyết định số 384/2004/QĐ-UBND ngày 02/7/2004 về việc ban hành Quy chế làm việc của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT