Tìm kiếm
 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Công văn chi trả BTXH, NCC tháng 04 và 05/2020

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 833/UBND-LĐTBXH Người ký
Ngày ban hành 15/04/2020 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Quận Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: CV chi tra thang 4, 5-2020 NCC. BTXH Covid-19.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
  2. Ban hành việc xử lý đối với các số điện thoại vi phạm liên quan đến tin nhắc rác được phát hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  3. Kế hoạch thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Đề án xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2018
  4. Công văn điều chỉnh hoạt động của cây ATM gạo
  5. Công văn triển khai xây dựng Hương ước, Quy ước tổ dân phố

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT