Tìm kiếm
 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Công văn rà soát, xây dựng Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 964/UBND-PTP Người ký
Ngày ban hành 05/05/2020 Ngày xuất bản
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Tuyên truyền pháp luật Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Quận Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: Ra soat vb linh vuc moi truong.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Luật Đặc xá
  2. Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
  3. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
  4. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
  5. Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND quận Sơn Trà bãi bỏ Quyết định số 384/2004/QĐ-UBND ngày 02/7/2004 về việc ban hành Quy chế làm việc của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Sơn Trà

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT