Tìm kiếm
 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Công văn số 4800/UBND-SLĐTBXH ngày 23/07/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 4800/UBND-SLĐTBXH Người ký
Ngày ban hành 23/07/2020 Ngày xuất bản 30/07/2020
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành UBND thành phố Đà Nẵng
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 4800 cv.signed.PDF
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Kế hoạch số 4833/KH-UBND ngày 23/07/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
  2. Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  3. Kế hoạch số 4472/KH-UBND ngày 09/07/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về tổ chức chương trình lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020
  4. Công văn số 4378/UBND-SLĐTBXH ngày 06/07/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 39-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT