Tìm kiếm
 

Quản lý Văn bản Quản lý Văn bản

Công văn 2662/BTGTU ngày 11/08/2020 của Ban Tuyên Giáo Thành ủy về tuyên tuyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công và ngày quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 2662/BTGTU Người ký
Ngày ban hành 11/08/2020 Ngày xuất bản 13/08/2020
Ngày hiệu lực Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Công văn
Cấp ban hành Thành phố Cơ quan ban hành Cơ quan khác
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm: 81 HD tuyen truyen 75 CMT8 va Quoc khanh 2020.signed.pdf
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Phiếu chuyển số 2531/PC-VP ngày 13/08/2020 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố Đà Nẵng về việc chuyển Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/08/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quyết định Phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin đối ngoại phần xây dựng biên giới hòa bình,hữu nghị, hợp tác và phát triển
  2. Kế hoạch số 4833/KH-UBND ngày 23/07/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về triển khai Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới
  3. Công văn số 4800/UBND-SLĐTBXH ngày 23/07/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  4. Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Hoàng Sơn Trà

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT