Tìm kiếm
 

Vì sao ngày 20.3 được chọn là Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/03/2019

Hội đồng nhân dân quận Sơn Trà: Thành lập Đoàn giám sát Chương trình “Sữa học đường” năm 2019 20/03/2019

Phường An Hải Tây: Tuyên truyền về sàng lọc trước sinh, sơ sinh 19/03/2019

Quận ủy Sơn Trà: Chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị 19/03/2019

Quận ủy Sơn Trà: Tiếp tục vận động hỗ trợ nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới và đô thị văn minh 19/03/2019

Phường An Hải Tây: Phát động điểm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” và Chương trình Thành phố 4 an năm 2019 15/03/2019

Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2019: Mong một mùa bội thu 05/03/2019

UBND quận Sơn Trà: Triển khai thực hiện Chương trình An sinh xã hội năm 2019 26/02/2019

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn quận năm 2019 23/02/2019

Ủy ban nhân dân Quận Sơn Trà: Vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2019 21/02/2019

Liên kết website Liên kết website

Bản quyền Trang thông tin: Quận Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng

Tel: (84 236) 3944 049, Fax: (84 236) 3944 053

Email: quansontra@danang.gov.vn

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Đắc Xứng

Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận

Đơn vị phát triển: DNICT